Các Loại Bánh Tráng

Bánh tráng loại A( đặc biệt): 25.000/ 1kg ( sợi dài, mỏng, không nát vụn, không có cục nhỏ,do được cắt từ những mảng bánh tráng nguyên miếng)

Bánh 9 ly loại A
Bánh 9 ly loại A

- Bánh Tráng sợi Đỏ 9ly: 16.000/ 1kg

Bánh 9ly đỏ
Bánh 9ly đỏ

- Bánh Tráng (loại 1 cắt sẵn) 5ly, 9ly, góc ( rìa): 18.000/ 1Kg ( bán từ 5 Kg trở lên)
Đặc Điểm: mỏng, dẻo, dai trộn nhanh, dễ vận chuyển, làm Bánh Trang phơi sương,loại này thường được dân buôn bán Sài Gòn dùng phổ thông vì giá rẻ bánh lại ngon)
(Bánh tráng sợi mỏng, dẻo, dai, màu đỏ , tiết kiệm dầu điều)

Bánh 9ly mỏng
Bánh 9ly mỏng 

Bánh 5ly mỏng
Bánh 5ly mỏng

- Bánh Tráng (loại 2 cắt sẵn) 5ly, 10ly: 15.000/ 1kg

Bánh 5ly dày
Bánh 5ly dày

- Bánh Tráng Nướng: 37.000/ 1 Kg, mua 5 kg: 34.000/ 1 Kg
- Bánh Tráng Nướng Mè đen: 65.000/ 1 xấp

Bánh tráng nướng
Bánh tráng nướng 

- Bánh Tráng Cuốn ( Vuông Đỏ & Vuông Trắng, Tròn Trắng Lớn & Nhỏ): 36.000/ 1 Kg
- BT cuốn Ớt Tròn: 36.000/ 1kg.

Bánh tráng cuồn tròn trắng
Bánh tráng cuồn tròn trắng
Bánh cuốn vuông đỏ
Bánh cuốn vuông đỏ
Bánh vuông trắng
Bánh vuông trắng
Bánh tròn ớt
Bánh tròn ớt
- Bánh tráng Lắc Phô Mai (vàng tép,mỏng): 65.000/1 xấp)
- Bánh Tráng Lắc Phô Mai ( mè đen, không tép): 65.000/ xấp)
- Bánh Tráng Lắc Phô Mai ( mè đèn dày, có tép) 60.000/1 xấp)

Bánh tráng Lắc Phô Mai (vàng tép,mỏng)
Bánh tráng Lắc Phô Mai (vàng tép,mỏng)